Tử vi hàng tháng của bạn cho tháng 10 Mười 2019

Những dòng năng lượng trong tháng tiếp tục khuấy động chúng ta quanh những nguyên tắc cơ bản. Mùa thu và cũng là thời gian bắt đầu năm học mới chứng kiến sự hiện diện của Mặt trời trong cung Thiên Bình cho đến ngày 22 cùng với sự hiện diện của sao Thủy trong cung Bọ Cạp cho đến ngày 28: những suy nghĩ của chúng ta thêm phần sâu sắc và chín chắn. Sao Hỏa, hành tinh duy nhất với nguồn năng lượng từ lửa, sẽ thúc đẩy và làm tăng sự nhiệt tình, năng động mà mỗi chúng ta cần kiểm soát và sử dụng hợp lý. Sao Kim ở trong cung Sư Tử cho đến ngày mùng 3, sau đó đi vào cung Xử Nữ cho đến ngày 28 báo hiệu những cảm xúc được nảy sinh, bắt nguồn từ nhịp sống hàng ngày và thời gian nghỉ lễ đã kết thúc tốt đẹp. Những hành tinh vĩ đại của vũ trụ sẽ liên kết các nguồn năng lượng để khuyến khích những sự suy xét cẩn trọng và những thay đổi theo hướng có lợi. Sao Thiên vương trong cung Kim Ngưu sẽ gây ra một vài xáo trộn đối với các nhóm đầu tiên thuộc các cung cố định (bao gồm cung Kim Ngưu, Sư Tử, Bọ Cạp và Bảo Bình). Sao Hải vương trong cung Song Ngư luôn luôn khuyến khích chúng ta mở rộng tâm hồn đến với thế giới tinh thần. Trong tuần cuối cùng, Mặt trời trong cung Bọ Cạp sẽ đồng hành cùng với sao Kim trong cung Thiên Bình báo hiệu một đời sống tình cảm giàu cảm xúc và đẹp đẽ.

Nếu bạn muốn truy cập tử vi hàng tháng của mình trong năm, hãy chọn tháng để tải tử vi của dấu hiệu của bạn:

- Tử vi cho tháng Mười 2020 Miên Dương
- Tử vi cho tháng Mười 2020 Kim Ngưu
- Tử vi cho tháng Mười 2020 Song Nam
- Tử vi cho tháng Mười 2020 Bắc Giải
- Tử vi cho tháng Mười 2020 Hải Sư
- Tử vi cho tháng Mười 2020 Xử Nữ
- Tử vi cho tháng Mười 2020 Thiên Xứng
- Tử vi cho tháng Mười 2020 Hổ Cáp
- Tử vi cho tháng Mười 2020 Nhân Mã
- Tử vi cho tháng Mười 2020 Nam Dương
- Tử vi cho tháng Mười 2020 Bảo Bình
- Tử vi cho tháng Mười 2020 Song NgưTrang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Đọc thêm.