Hàng năm Mười Một de 2017 per il segno dell' Thiên Xứng

Tháng 11 năm 2017, bạn sẽ rơi vào các tình thế buộc phải đánh giá một cách cẩn thận các mối quan hệ của mình. Ảnh hưởng của Mặt Trời trong Cung nhà thứ Hai sẽ giúp bạn học được những bài học kinh nghiệm từ trong quá khứ và cũng giúp bạn phát huy tinh thần chủ động và mạnh dan đưa ra quyết định. Nếu mọi việc trước mắt không rõ ràng, thì nhất thiết bạn phải tự mình làm rõ mọi thứ, đừng chờ đợi chúng tự ổn định vì chính bạn cũng không biết khi nào chúng trở về đúng vị trí. Bạn sẽ kém linh hoạt hơn với những người xung quanh và trạng thái cảm xúc của bạn không cho phép bạn có nhiều nhượng bộ như trước, đặc biệt với những thói quen không tốt của những người xung quanh. Ảnh hưởng của Sao Thủy lại giúp bạn tìm ra được đúng lực đẩy để giành lại sự tự do, lùi lại một bước và giành lại sự độc lập trong việc thực hiện những nguyện vọng cá nhân của mình. Các lĩnh vực khác cũng sẽ góp phần quan trọng trong tháng này.Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Đọc thêm.