Biết tất cả về dấu hiệu của hoàng đạo

Trong chiêm tinh truyền thống, có 12 cung hoàng đạo được xác định bởi thời gian và ngày tháng năm sinh (đối với những người sinh ra vào đầu hoặc cuối của một cung, nó là điều cần thiết để kiểm tra các biểu tượng mặt trời, vì mặt trời không phải luôn luôn là ở một vị trí chính xác vào cùng một ngày mỗi năm). Những biểu hiện đầu tiên đưa ra ánh sáng trong thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên với cung hoàng đạo của thiên văn. Mỗi cung có một chế độ (điều cốt yếu là có thể thay đổi hoặc cố định) và thuộc về một trong 4 nguyên tố (đất, lửa, không khí hoặc nước), một phân cực (tích cực hoặc tiêu cực) và một đặc tính cùng với một hành tinh. Chiêm tinh học không phải là chia các cá nhân thành 12 nhóm, mà là về sự hiểu biết như thế nào các chòm sao làm cho mỗi con người trở thành một cá nhân độc đáo!Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Đọc thêm.