Tử vi hàng tháng của bạn cho tháng 2 Hai 2020

Năng lượng đến từ cụm hành tinh trong cung Bảo Bình sẽ đẩy bạn hướng tới tương lai! Mặt trời cho đến ngày 18, sao Thủy trong cả tháng và sao Kim cho đến ngày 25, báo hiệu những cải biến tích cực trong cuộc sống của bạn, những tình bạn đáng quý, những ý tưởng hiện đại và một tình yêu không mang tính sở hữu. Sao Mộc và sao Thổ cũng ở trong cung Bảo Bình báo hiệu sự mở rộng về nhận thức và những đóng góp mang tính xây dựng trong các vấn đề tập thể. Sự hiện diện của sao Hỏa trong cung Kim Ngưu trong suốt cả tháng sẽ tạo một động lực mạnh mẽ thúc đẩy bạn có thể hoàn thành các mục tiêu của bản thân, đây là cơ hội đồng thời cũng là thách thức. Sao Thiên vương sẽ hỗ trợ các nhóm đầu tiên của mỗi cung Đất và cung Nước thông qua việc tạo ra những tình huống bất ngờ phù hợp với những sự kiện đang diễn ra. Từ ngày 19, Mặt trời trong cung Song Ngư sẽ điều chỉnh các nguồn năng lượng chung, không khí có phần trở nên thư giãn, bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn dưới hơi thở của sao Hải vương. Sao Diêm vương tiếp tục hành trình đi qua cung Ma Kết, thôi thúc các nhóm thứ 3 thay đổi. Đây cũng là một tháng đặc biệt bất ngờ đối với những đứa con của hoàng đạo, mọi thứ sẽ nhiều biến động đáng ngạc nhiên.

Nếu bạn muốn truy cập tử vi hàng tháng của mình trong năm, hãy chọn tháng để tải tử vi của dấu hiệu của bạn:

- Tử vi cho tháng Hai 2021 Miên Dương
- Tử vi cho tháng Hai 2021 Kim Ngưu
- Tử vi cho tháng Hai 2021 Song Nam
- Tử vi cho tháng Hai 2021 Bắc Giải
- Tử vi cho tháng Hai 2021 Hải Sư
- Tử vi cho tháng Hai 2021 Xử Nữ
- Tử vi cho tháng Hai 2021 Thiên Xứng
- Tử vi cho tháng Hai 2021 Hổ Cáp
- Tử vi cho tháng Hai 2021 Nhân Mã
- Tử vi cho tháng Hai 2021 Nam Dương
- Tử vi cho tháng Hai 2021 Bảo Bình
- Tử vi cho tháng Hai 2021 Song NgưTrang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Đọc thêm.